Spreekuren

LUMC
In het LUMC is wekelijks op dinsdag een multidisciplinair spreekuur. Multidisciplinair wil zeggen dat verscheidene (para-)medisch specialisten tezamen de behandeling van de patiënt verzorgen. Meestal zullen de verschillende leden gezamenlijk tijdens het spreekuur aanwezig zijn. Afhankelijk van het type letsel en het stadium van de zenuwaandoening wordt een patiënt gezien door één of meer van de specifieke specialisten, hetzij door de neurochirurg, de orthopedisch chirurg, de (kinder-)revalidatiearts of door de kinderfysiotherapeut of ergotherapeut.
 
Bij een eerste polikliniekbezoek zal één van de specialisten de aard en de ernst van het zenuwletsel inventariseren. Soms is het nodig om verder aanvullend onderzoek (EMG, MRI) te doen, soms wordt nog afgewacht of de aandoening spontaan verbetert. De belangrijkste vraag bij het eerste bezoek is of er een indicatie/mogelijkheid is voor een zenuwoperatie.
 
Een zenuwoperatie wordt uitgevoerd door de neurochirurg. De patiënten worden al dan niet na een zenuwoperatie vervolgens gecontroleerd op de polikliniek om de conditie van de spieren en gewrichten te vervolgen. Ook worden adviezen gegeven hoe de spieren geoefend moeten worden of worden adviezen gegeven met betrekking tot spalken of andere hulpmiddelen. Tijdens deze controles wordt soms besloten om behandeling met botuline toxine toe te passen. Als er een neurologisch eindstadium is bereikt (hetzij na een zenuwoperatie, hetzij na natuurlijk herstel) zal worden bekeken of de functie verbeterd kan worden met een pees/spieroperatie; deze worden uitgevoerd door de orthopedisch chirurg.
 
Alrijne ziekenhuis
In het Alrijne ziekenhuis wordt de patiënt meestal gezamenlijk door de neurochirurg en de neuroloog beoordeeld.