Nacontroles

De nacontroles vinden plaats door één van de specialisten of door een aantal specialisten gezamenlijk. In de regel vindt de eerste controle na een operatie plaats na circa 8 weken. Afhankelijk van het type zenuwletsel worden hierna vervolgafspraken gemaakt, meestal om de 6 maanden.