Opname van:
 
 
Ga naar:
 

De opname

Een operatie, wat nu?
Op het spreekuur Zenuwletsel wordt geadviseerd door de neurochirurg of een zenuwoperatie noodzakelijk is, dan wel door de orthopedisch chirurg of een spier/pees operatie noodzakelijk is. Als een operatie wordt geadviseerd, moet u vóór een operatie de polikliniek anesthesiologie bezoeken. Vaak kan dit aansluitend aan uw bezoek op de polikliniek. Dit kan soms één tot anderhalf uur in beslag nemen; houdt hier rekening mee met uw planning. Indien een operatie plaatsvindt in het Alrijne ziekenhuis, moet u aldaar langs het spreekuur van de anesthesioloog. Hier vindt u extra informatie over wat u moet doen als u geopereerd zult worden in het Alrijne ziekenhuis.
 
Planning
U krijgt op de polikliniek soms een voorlopige datum voor de dagopname en de operatie. Kort tevoren ontvangt u een schriftelijke definitieve bevestiging.
 
Koorts en vaccinaties
Let op ! Als uw kind ziek is of koorts heeft kan de narcose (voor de dagopname of de operatie) niet doorgaan. U wordt verzocht dit zo vroeg mogelijk te melden bij de secretaresse, er kan dan een ander kindje worden opgeroepen. Vanaf 2 weken voor de MRI scan en/of de operatie mag het kind geen vaccinatie hebben. Als de vaccinatieplanning problemen geeft, neemt dan contact op met de secretaresse het zenuwcentrum.  

Babies

Dagopname

Er wordt een MRI scan gemaakt om het zenuwletsel in beeld te brengen, specifiek de overgang van het ruggenmerg naar de zenuw kan zo goed in beeld worden gebracht. Omdat bij het MRI onderzoek uw kind goed stil moet liggen wordt uw kind onder narcose gebracht.


Vanwege deze narcose wordt uw kind een dagje opgenomen. Deze opname vindt plaats op de afdeling kinderdagverpleging (KIDA) Locatie: J-6-p, route 650. Uw kind mag 4 uur voor het onderzoek niet meer eten of drinken. Bij voorkeur is de laatste voeding wat lichter, bijvoorbeeld suikerwater. Na de narcose moet uw kind minstens 4 uur in het ziekenhuis blijven ter observatie. Op dezelfde dag wordt ook het echo-onderzoek van het middenrif verricht. Vaak zal op dezelfde dag uw kind ’s middags nog op de polikliniek Zenuwcentrum worden gecontroleerd, soms is de uitslag van de MRI scan dan al bekend.

 
Opname voor de operatie
Uw kind wordt één dag voor de operatie opgenomen op de kinderafdeling Bos of Woud. Op deze dag wordt hij/zij nog nagekeken door de zaalarts. Verder wordt het gipsen schelpje aangemeten op de gipskamer. De anesthesist komt aan het eind van de middag langs om de narcose te bespreken. De neurochirurg zal op deze dag de uitslagen van de onderzoeken bespreken en vragen van uw kant beantwoorden.

Op de dag van de operatie gaat uw kindje om 8:00 uur naar de operatiekamer. U kunt uw kind op de operatiekamer begeleiden tot het slaapt. De operatie duurt meestal tot de tweede helft van de middag, na de operatie wordt u gebeld door de neurochirurg over de bevindingen tijdens de operatie.

Na de operatie zal uw kindje nog een tot twee uur op de uitslaapkamer verblijven, hierna gaat het terug naar de afdeling kinderneurologie/kinderneurochirurgie. Als pijnstilling wordt vaak een infuusje met morfine gegeven.

Uw kindje moet ongeveer 4-5 dagen in het ziekenhuis blijven. Er is plaats voor één ouder om op de afdeling te blijven slapen. Twee maal per dag wordt het uit de schelp gehaald voor de verzorging. U kunt dit samen met de verpleegkundigen van de afdeling doen, en ook van hen leren hoe het moet, zodat u na de eerste week uw kind mee naar huis kunt nemen. Daarom is het dan ook aan te raden om met beide ouders aanwezig te zijn bij de instructies van de verpleegkundigen.
 
Thuis
Verzorging thuis:
  • 2x per dag wisselen van schelp.
  • Het kind blijft in de schelp tot 2 weken na de operatie.

Er kunnen in de schelp doorligplekken van de huid ontstaan door schuren en/of druk. U leert tijdens de opname hoe deze behandeld moeten worden. Mochten er thuis doorligplekken door de schelp optreden, neem dan contact op met de gipskamer (telefoon: 071 – 5263038071 – 5263038) of de dienstdoende arts van de neurochirurgie (via de poli-kliniek 071-5263957071-5263957).

In de schelp:
  • Het kind kan met de schelp in de autostoel, maxi-cosi, wipstoeltje of wandelwagen zitten.
Nadat uw kind twee weken in de schelp heeft gelegen, moet het armpje gedurende 3 weken onder het rompertje worden gedragen om grote bewegingen van de arm te voorkomen. Hierna mag u voorzichtig de schouder iets losmaken. Zes tot acht weken na de operatie komt u voor controle op de polikliniek, pas hierna kan de kinderfysiotherapie worden hervat.
 
Het kind kan tijdens de opname, maar ook thuis tijdens de schelpbehandeling, uit het eigen eet- en slaapritme raken. Dit herstelt snel weer nadat de schelp behandeling is beëindigd.
 
Tip:
  • Als het erg warm weer is en het kind alleen in een luier ligt, is het handig om een boxershort aan te trekken, zodat de fixatie band van de schelp niet gaat irriteren.
  • Een opgerold hydrofiel washandje in de hand kan soms nodig zijn als het handje door warmte en transpiratie erg vochtig wordt. Dit kan smetplekjes voorkomen.

Kinderen

Na de schouderoperatie
Zowel na een verlengingsoperatie als na een peesverplaatsingsoperatie krijgt uw kind een romp-arm gips, het zgn. "Hallo-gips”, waarbij de arm in de tijdens de operatie bereikte stand gehouden wordt. Heeft er een peesverplaatsingsoperatie plaats gevonden, dan zal dit gips meestal 6 weken gegeven worden. Bij alleen de verlengingsoperatie is dit meestal 4 weken.
 
Bij de eerste poliklinische controle wordt het gips op de gipskamer van de polikliniek orthopedie (K2-Q) verwijderd. De schouder en arm zijn dan erg stijf. Uw kind kan dan beginnen met oefeningen via de kinderfysiotherapeute. Hiervoor krijgt u van de arts op de gipskamer een verwijzing met oefeninstructie mee.
 
Het beste is om deze afspraak met de kinderfysiotherapeute te maken bij thuiskomst uit het ziekenhuis (na de opname). Ons advies is om te starten met fysiotherapie binnen 5 dagen na het verwijderen van het gips.
 
Verzorging
Met dit gips mag uw kind vrijwel alles doen. Het is natuurlijk niet mogelijk om te douchen of te baden.
 
Pijn
De pijnstilling wordt op de operatiedag afgesproken via de anesthesioloog. Bij ontslag naar huis wordt soms paracetamol voor de thuissituatie geadviseerd.
 
Wond
De hechtingen zijn vrijwel altijd onderhuids en lossen dus vanzelf op.
 
Kinderfysiotherapie
De kinderfysiotherapie kan binnen 2 dagen na het verwijderen van het gips starten met oefeningen. Na een peestranspostieoperatie moet na het verwijderen van het gips geleid actief en passief geoefend worden. Hierbij wordt het heffen van de arm en de draaibeweging vanuit de schouder geleid actief en passief geoefend. Na een verlengingsoperatie kan er zowel actief als passief geoefend worden. Het belangrijkste is om de verkregen draaibeweging te onderhouden. In beide gevallen is de belasting tot 100% mogelijk.

Volwassenen

Zenuwoperatie
In de regel wordt u één dag voor de operatie opgenomen op de afdeling neurochirurgie. Op deze dag wordt u opgenomen door de zaalarts, en zal de chirurg nogmaals de operatie met u bespreken. Soms worden op de dag van opname nog aanvullend onderzoek verricht, zoals MRI-scan, CT-myelografie, echo-diafragma of EMG. Meestal kunt u de dag na de operatie weer naar huis. Na de operatie worden de bewegingen van de arm (of been) beperkt om de zenuwhechting niet te belasten. Dit gebeurt met een shoulder-immobilizer (vaak in combinatie met een halskraag) of een gipsspalk. Deze moet gedurende twee weken worden gedragen.

Na de twee weken in de shoulder-immobilizer mag de schouder geleidelijk aan weer worden bewogen, via het zgn ‘kofffie-maal-schema’.

0-2 weken
• Zachte halskraag en schouderimmobilizer
• In verticale houding (zitten of staan) ook Wilmer orthese (indien van toepassing)
• 14e dag hechtingen verwijderen (indien van toepassing) en zachte halskraag en schouderimmobilizer definitief af.

3e week
• In verticale houding Wilmer orthese (indien van toepassing)
• Vijf maal daags gedurende +/- 10 minuten koffiemaal beweging voor de schouder: al zittende met de onderarm cirkelvormige bewegingen maken boven beide knieën, cirkels ter grootte van een schoteltje,. De elleboog en de pols moeten dagelijks geoefend worden, gericht op het soepel houden van de gewrichten.

4e week
• Zie 3e week echter koffiemalen ter grootte van van een ontbijtbord.

5e week
• Zie 3e week echter koffiemalen rond diner  bord.

Vanaf 6e week
• Uitbreiden van bewegingen in schouder naar volledige excursies. Geen bewegingsbeperkingen meer.

Spier/peesoperatie
Meestal wordt u op de dag van de operatie ogenomen, en kan u de dag na de operatie weer naar huis. Vaak wordt een spalk aangelegd gedurende een aantal weken, u krijgt hier tijdens de opname de informatie over.