Het zenuwcentrum

Samenwerking
Het Zenuwcentrum is een samenwerkingsverband tussen het LUMC, het Alrijne ziekenhuis en het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen in Amsterdam.
 
Specialisatie
Het Zenuwcentrum is gespecialiseerd in de behandeling van zenuwbeknellingen, zenuwletsels en zenuwtumoren. Patiënten kunnen terecht voor eenvoudige routinezorg of uiterst complexe ingrepen. Afhankelijk van de complexiteit van de aandoening kan de behandeling in multidisciplinair verband plaatsvinden. Behandelingen vinden plaats volgens de nieuwste inzichten.
 

Spreekuren
Er zijn twee locaties voor het spreekuur. Wekelijks is er op de dinsdag een multidisciplinair spreekuur in het LUMC, met medewerking van neurochirurg, klinisch neurofysioloog, orthopedisch chirurg, revalidatiearts, kinderfysiotherapeut en ergotherapeut. In het Alrijne wordt wekelijks gezamenlijk spreekuur gehouden door neurochirurg en neuroloog. In beide ziekenhuizen worden zenuwoperaties verricht. Meer informatie over spreekuren, opname en behandelingen vindt u hier.
 
Complex LUMC, veelvoorkomend of minder complex Alrijne ziekenhuis
Complexe aandoeningen worden behandeld door het multidisciplinaire team in het LUMC. In het Alrijne ziekenhuis worden de eenvoudigere ingrepen verricht waaronder het carpaal tunnel syndroom, het nervus ulnarissyndroom bij de elleboog en kleinere zenuwtumoren. In het Alrijne ziekenhuis hebben de neurologen speciale polikliniek momenten voor de analyse van eenvoudige zenuwbeklemming syndromen, waaronder het carpale tunnel syndroom (CTS). Na een intakegesprek wordt aansluitend een geleidingsonderzoek (EMG) van de zenuw gedaan. Als de diagnose is gesteld kan de patiënt direct worden ingepland voor een operatie.
 
Wetenschappelijk onderzoek
Tevens wordt wetenschappelijk onderzoek verricht om de uitkomst van behandelingen te verbeteren. Het patiënt gerelateerde onderzoek is er opgericht om de klinische behandelingen te optimaliseren. Het basaal wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in het NIN en het LUMC en is erop gericht om het herstel van beschadigde zenuwen te bevorderen.
 
In het Zenuwcentrum krijgt elke patiënt de zorg volgens de laatste inzichten op de plaats waar deze het snelst kan worden geboden.